About me

About me

Özgürlük teorisi alanında doktora çalışması yapan Burak Tamaç’ın araştırmaları, siyaset felsefesi, özgürlük teorileri ve sosyal teori perspektifinden Bitcoin üzerine yoğunlaşıyor. / contact@buraktamac.com