Proof of Stake: Can we be free under a benign master?

Published on

The consensus mechanism used by Bitcoin is the only way to ensure true lasting freedom.

Delegated proof-of-stake (DPoS) freedom is under a benign master, proof-of-work (PoW) freedom is from domination.

Delegated Proof-of-Stake: Can We Be Free Under A Benign Master?
The consensus mechanism used by Bitcoin is the only way to ensure true lasting freedom.
Özgürlük teorisi alanında doktora çalışması yapan Burak Tamaç’ın araştırmaları, siyaset felsefesi, özgürlük ve sosyal teori perspektifinden Bitcoin üzerine yoğunlaşıyor. / contact@buraktamac.com
More posts by Burak Tamac.
Proof of Stake: Can we be free under a benign master?
Share
Twitter icon Facebook icon