Cumhuriyetçi Özgürlük Nedir?

Published on

Özgürlük uzun bir süre negatif ya da pozitif bir kavram olarak algılanmıştır. Negatif özgürlük müdahale, engel ya da kısıtlamanın olmadığı bir duruma göndermede bulunurken, pozitif özgürlük yapılabilmesi muhtemel bir eylemi ifade eder.

Tahakkümsüzlük olarak özgürlük anlayışı, cumhuriyetçi özgürlük olarak, bu iki özgürlük anlayışına ek olarak üçüncü bir alternatif olarak ortaya atılmıştır. Cumhuriyetçi özgürlük hem negatif hem de pozitif özgürlüğün argümanlarını içinde barındırır. Negatif özgürlüktür çünkü tahakkümün olmadığı bir durumu gerekli kılar. Pozitif özgürlük olarak düşünülmesinin sebebi ise işlevselliği hedef alan bir siyasi katılıma dayanmasıdır. Bu sebepten dolayı, cumhuriyetçi özgürlük hem negatif hem de pozitif özgürlük anlayışından daha kapsamlı bir yaklaşım önerdiğini iddia eder.

Özgürlük teorisi alanında doktora çalışması yapan Burak Tamaç’ın araştırmaları, siyaset felsefesi, özgürlük ve sosyal teori perspektifinden Bitcoin üzerine yoğunlaşıyor. / contact@buraktamac.com
More posts by Burak Tamac.
Cumhuriyetçi Özgürlük Nedir?
Share
Twitter icon Facebook icon