Michael Saylor’ın Bitcoin tezi

Published on

Michael Saylor’ın Bitcoin’in değeri konusundaki temel argümanı diğer Bitcoin savunucularından farklı.

Bitcoin hem felsefi açıdan çıkış noktası hem de geleceğe yönelik vadettikleri ile dijital para olarak kavramsallaştırılsa da, Michael Saylor daha farklı bir bakış açısına sahip. Saylor Bitcoin’in dijital bir para değil, dijital bir varlık olarak daha fazla değeri olduğuna vurgu yapıyor.

Michael Saylor’ın Bitcoin tezi
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor’ın Bitcoin’in değeri konusundaki temel argümanı diğer Bitcoin savunucularından farklı.
Özgürlük teorisi alanında doktora çalışması yapan Burak Tamaç’ın araştırmaları, siyaset felsefesi, özgürlük ve sosyal teori perspektifinden Bitcoin üzerine yoğunlaşıyor. / contact@buraktamac.com
More posts by Burak Tamac.
Michael Saylor’ın Bitcoin tezi
Share
Twitter icon Facebook icon